Pořadatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Organizátoři

Předsednictví workshopu:
Prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc.

Vědecký a programový výbor:
Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
předseda vědeckého a programového výboru

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.

Organizační výbor:
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
předseda organizačního výboru

MUDr. Bc. Aleš Grambal
Mgr. Hana Hettychová
MUC. Pavel Hok
MUDr. Pavel Otruba
MUDr. Zbyněk Tüdös
MUDr. Tomáš Veverka

Témata:

Funkční MR v neurovědách
Funkční MR metodologie

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Termín konání:
4. – 5. dubna 2013

Místo konání:
Arcidiecézní muzeum, Václavské nám. 3, Olomouc

Jednací jazyk:
český, anglický

Registrace účastníků:

4. 4. 2013  

15.00 – 18.00 hodin

5. 4. 2013

8.30 – 11.00 hodin

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A POSTERY

Přednášky:
Délka přednášky 10 minut.
Dataprojekce, akceptovány jsou CD, DVD, flash disk (formát PowerPoint 2003, PowerPoint 2007, XP).
Diapozitivy, zpětná projekce a VHS nejsou akceptovatelné formáty.

Postery: šířka 90 cm, výška 120 cm.

Abstrakta:
Pokyny pro zaslání abstraktu:
Word, jednoduché řádkování, velikost písma 11, typ písma Times New Roman, maximální rozsah max. 2500 znaků včetně mezer. Název uveďte tučně a velkými písmeny.

Termín dodání abstraktu: 28. 2. 2013

Text pošlete elektronicky na adresu: phlustik(at)upol.cz

Organizátoři si vyhrazují právo zařadit přihlášený příspěvek buď jako ústní sdělení nebo poster.
Informace o přijetí přednášky nebo posteru bude prezentujícímu autorovi zaslána
do 15. 3. 2013

PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI

Přihlášky k účasti na webu (on line nebo ke stažení). Přihlášku je možno poslat elektronicky, poštou nebo faxem Konferenčnímu servisu UP.

Vyberte prosím pouze jeden způsob zaslání přihlášky.

Termín zaslání přihlášky: 28. 2. 2013

Po tomto datu pořadatel nemůže garantovat aktivní účast s uvedením sdělení v programu konference, získání materiálů, účast na doprovodném programu.

Potvrzení registrace tj. informace o přijetí přihlášky k účasti zašleme do 20. 3. 2013.

POPLATKY

Registrační poplatek

 

platba do 28. 2. 2013

   platba po 28. 2. 2013   

lékaři / VŠ pracovníci   

500,- Kč

700,- Kč

Studenti v magisterském/doktorském studijním programu a členové Sekce pro funkční mapování mozku České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP s aktivní účastí registrační poplatek neplatí.

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu včetně výstavy firem, tiskové materiály, oběd dne 5. 4., občerstvení během přestávek.

Způsob platby:
Převodem:
Platbu registračního poplatku zašlete na účet Univerzity Palackého v Olomouci nejpozději do 28. 2. 2013:

Název účtu : Univerzita Palackého v Olomouci
Číslo účtu: 19-1096330227/0100, variabilní symbol 999021117
Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

Hotově: u registrace

Po 28. 2. 2013 nelze platit poplatky převodem, pouze v hotovosti u registrace.

V případě, že budete požadovat vystavit fakturu či daňový doklad, vyplňte v přihlášce příslušnou kolonku.

NUTNÉ! NEPŘEHLÉDNĚTE!
Prosíme o zaslání kopie dokladu o zaplacení společně s přihláškou k účasti!

SPOLEČENSKÝ VEČER

Uskuteční se dne 4. 4. 2013.
Svůj zájem o účast na společenském večeru vyznačte v přihlášce k účasti.

UBYTOVÁNÍ

Ubytování je rezervováno v termínu 4. - 5. 4. 2013 v hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc (www.hotelflora.cz) a v hotelu Arigone, Univerzitní 20, Olomouc (www.arigone.cz).

Požadavek na ubytování vyznačte v přihlášce.

Podmínkou pro zajištění ubytování je včasné zaslání přihlášky k účasti a dokladu o zaplacení registračního poplatku. Ubytovací kapacity budou naplňovány postupně podle data došlé přihlášky. Pokud žádáte dvoulůžkový pokoj, uvádějte vždy jméno osoby, se kterou si přejete být ubytováni.

Ubytování si platí každý účastník sám v recepci hotelu.

STRAVOVÁNÍ

Dne 5. 4. je zajištěn oběd v místě konání konference.

ZRUŠENÍ ÚČASTI

V případě zrušení účasti prosíme podat písemnou zprávu Konferenčnímu servisu UP. Účastníkům, kteří uhradí poplatky a zruší účast do 20. 3. 2013 budou poplatky vráceny v plné výši. Po tomto termínu poplatky nevracíme, ale zašleme materiály z konference.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termín zaslání přihlášky k účasti:

28. 2. 2013

Termín dodání abstrakt:

28. 2. 2013

Termín zaplacení poplatků:

28. 2. 2013

Potvrzení o přijetí přednášky nebo posteru   

15. 3. 2013

Potvrzení registrace

20. 3. 2013

KONTAKTY

Vědecký sekretariát:

Neurologická klinika LF UP a FNO
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Tel.: +420 588 443 419
E-mail: phlustik(at)upol.cz

Registrace a ubytování:

Konferenční servis Univerzity Palackého v Olomouci
Biskupské nám. 1
771 11 Olomouc
Mgr. Hana Kroupová
Tel.: 585 631 054, 734 237 091
Fax: 585 222 802
E-mail: hana.kroupova(at)upol.cz