Univerzita Palackého v Olomouci
ve spolupráci se Sekcí pro funkční mapování mozku
České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP

pořádá

  

9. MEZINÁRODNÍ WORKSHOP
FUNKČNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

 

Olomouc
4. - 5. dubna 2013